Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu

Strona główna / Przetargi

ROZSTRZYGNIĘTE

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Zamawiający: OKSiR, ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie
Zapytanie ofertowe: Dostawa fabrycznie nowego serwera z oprogramowaniem i licencjami.
Znak sprawy: OKSiR.4.40.1.2021.AG
Termin składania ofert: 22.02.2021 do godz. 11:00

Zapytanie ofertowe >> .pdf

Formularz ofertowy >> .doc

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia >> .pdf

Wzór umowy >> .doc
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >> .pdf
 
---------------

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Zamawiający: OKSiR, ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie
Zapytanie ofertowe: Dostawa fabrycznie nowego serwera z oprogramowaniem i licencjami.
Znak sprawy: OKSiR.4.40.1.2020.AG
Termin składania ofert: 23.10.2020 do godz. 11:00
 
Informacja o unieważnieniu postępowania >> .pdf

Zapytanie ofertowe >> .pdf

Formularz ofertowy >> .doc

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia >> .pdf

Umowa - wzór >> .doc

 
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Zamawiający: OKSiR, ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie
Zapytanie ofertowe: Remont pokrycia połaci dachu na budynku Amfiteatru
Znak sprawy: OKSiR.4.40.6.2019.AG
Termin składania ofert: 26.04.2019 do godz. 14:00

Zapytanie ofertowe >> .pdf

Formularz ofertowy >> .doc

Umowa - wzór >> .doc

Przedmiar robót >> .xls

----- 

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Zamawiający: OKSiR, ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie
Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu osobowego typu Van Minibus dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu o wartości poniżej 30 000 euro
Znak sprawy: OKSiR.4.40.5.2019.AG
Termin składania ofert: 26.04.2019 do godz. 11:00
 
Z M I A N A Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu >> .pdf
 
Zapytanie ofertowe >> .pdf
 
Formularz ofertowy >> .doc

Umowa - wzór >> .doc

Protokół odbioru samochodu >> .doc

----------

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: OKSiR, ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie
Zamówienie na: Dostawa ścianek wystawowych wewnętrznych i zewnętrznych do projektu pn.:"Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie""
Numer sprawy: OKSiR.3.261.1.2018.ZP
Wartość: mniejsza od kwoty 144.000 Euro
Termin składania ofert: 22.05.2018 do godz. 11:00
 
Ogłoszenie o zamówieniu >> .pdf

SIWZ >> .pdf

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 >> .pdf

Formularz cenowy - załącznik nr 2 >> .doc

Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3 >> .pdf

Grupa kapitałowa - załącznik nr 4 >> .pdf

Wzór umowy - załącznik nr 5 >> .pdf

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 >> .pdf
 
Informacja z otwarcia ofert - 558640-N-2018 >> .pdf
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >> .pdf
 
---------------------------

Załącznik nr 5C do SIWZ — ZMIANA 2 >> .pdf
 
Zmiana treści SIWZ nr 2 - dotyczy części 3 zamówienia >> .pdf

Ogłoszenie o zmianie zamówienia nr 2 >> .pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 553065-N-2018 - pobierz ogłoszenie >> .pdf

Zmiana treści SIWZ >> .pdf

Korekta załącznika 5C >> .pdf

Korekta załącznika 5D >> .pdf

Korekta załącznika 6D >> .pdf

Odpowiedź nr 1 na pytanie z dnia 10.05.2018 >> .pdf

Odpowiedź nr 2 na pytanie z dnia 11.05.2018 >> .pdf

Odpowiedź nr 3 na pytanie z dnia 11.05.2018 >> .pdf

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: OKSiR, ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie
Zamówienie na: Dostawa wyposażania do projektu pn.:"Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie""
Numer sprawy: OKSiR.3.261.1.2018.ZP
Wartość: mniejsza od kwoty 144.000 Euro
Termin składania ofert: 14.05.2018 do godz. 11:00 - dotyczy części 1 i 2 zamówienia oraz 18.05.2018 do godz. 11:00 - dotyczy części 2 i 3 zamówienia

pobierz Ogłoszenie >> .pdf

pobierz SIWZ >> .pdf

pobierz Załącznik nr 1 do SIWZ >> .pdf

pobierz Załącznik nr 2A do SIWZ >> .doc

pobierz Załącznik nr 2B do SIWZ >> .doc

pobierz Załącznik nr 2C do SIWZ >> .doc

pobierz Załącznik nr 2D do SIWZ >> .doc

pobierz Załącznik nr 3 do SIWZ >> .pdf

pobierz Załącznik nr 4 do SIWZ >> .pdf

pobierz Załącznik nr 5A do SIWZ >> .pdf

pobierz Załącznik nr 5B do SIWZ >> .pdf

pobierz Załącznik nr 5C do SIWZ >> .pdf

pobierz Załącznik nr 5D do SIWZ >> .pdf

pobierz Załącznik nr 6A do SIWZ >> .pdf

pobierz Załącznik nr 6B do SIWZ >> .pdf

pobierz Załącznik nr 6C do SIWZ >> .pdf

pobierz Załącznik nr 6D do SIWZ >> .pdf

Informacja z otwarcia ofert >> .jpg 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do części 2 zamówienia i unieważnienie postępowania do części 1 zamówienia >> .pdf
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dotyczy części 1 zamówienia >> .pdf
 
Informacja z otwarcia ofert - dotyczy części 3 i 4 zamówienia >> .pdf
 
Zawiadomienie o wyborze najokrzystniejszej oferty część 3 i 4 zamówienia >> .pdf
 
 
---------------------------------------------------

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Zamawiający: OKSiR, ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie
Zamówienie na: Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn. Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej gminy Świecie
Numer sprawy: OKSiR.3.211.1.2017. ZP
Wartość: mniejsza od kwoty 5.225.000 Euro
Termin składania ofert: 09.08.2017 do godz. 9:00

pobierz Ogłoszenie >> .pdf

pobierz SIWZ >> .pdf

pobierz Załącznik nr 1A formularz oferty >> .pdf

pobierz Załącznik_nr_3A_oświadczenie_wykonawcy>> .pdf

pobierz Załacznik_nr_3B_oświadczenie_o_grupie_kapitałowej>> .pdf

pobierz Załącznik_nr_4_wzór_umowy>> .pdf

pobierz Załącznik_nr_5_wykaz_robót>> .pdf

pobierz Załącznik_nr_6_wykaz_osób>> .pdf

pobierz Załącznik_nr_7_wykaz_sprzętu>> .pdf

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEDMIARY ROBÓT (załącznik nr 2 do SIWZ) ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE POD ADRESEM:
ftp://swiecie.eu:21
nazwa: serwis
hasło: 10ftp@#

Informacja z otwarcia ofert w zakresie postępowania Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn. Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej gminy Świecie” zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - .pdf

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu - .pdf

---------------------------------------------------

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: OKSiR, ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie
Zamówienie na: Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn. Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej gminy Świecie
Numer sprawy: OKSiR.3.211.1.2017. ZP
Wartość: mniejsza od kwoty 5.225.000 Euro
Termin składania ofert: 24.07.2017 do godz. 9:00

pobierz Ogłoszenie >> .pdf

pobierz SIWZ >> .pdf

pobierz Załącznik nr 1A formularz oferty >> .pdf

pobierz Załącznik_nr_3A_oświadczenie_wykonawcy>> .pdf

pobierz Załacznik_nr_3B_oświadczenie_o_grupie_kapitałowej>> .pdf

pobierz Załącznik_nr_4_wzór_umowy>> .pdf

pobierz Załącznik_nr_5_wykaz_robót>>  .pdf

pobierz Załącznik_nr_6_wykaz_osób>>  .pdf

pobierz Załącznik_nr_7_wykaz_sprzętu>> .pdf

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEDMIARY ROBÓT (załącznik nr 2 do SIWZ) ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE POD ADRESEM:
ftp://swiecie.eu:21
nazwa: serwis
hasło: 10ftp@#

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu - .pdf

--------------------------------------------

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: OKSiR, ul. Wojska Polskiego 139, 86 - 100 Świecie
Zamówienie na: Dostawa i montaż foteli kinowych, dostawa, montaż i utylizacja wykładziny podłogowej do sali widowiskowej Kina Studyjnego Wrzos
Numer sprawy: 59278 - 2015
Wartość: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.)
Termin składania ofert: 27.03.2015, godz. 11.00

Ogłoszenie o zamówieniu 1 2 3 4 5 6 7
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POBIERZ
Zmiana SIWZ  POBIERZ
Zmiana nr 2 SIWZ 1 2
Załącznik 3  POBIERZ
Załącznik nr 4A
POBIERZ
Załącznik nr 4B
POBIERZ
Załącznik nr 5
POBIERZ
Załącznik nr 6
POBIERZ
Załącznik nr 7A
POBIERZ
Załącznik nr 7B
POBIERZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
POBIERZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - koretka 1  POBIERZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - koretka 2  POBIERZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - koretka 3  POBIERZ
Załącznik nr 2
do SIWZ POBIERZ
Załącznik nr 8A do SIWZ POBIERZ
Załącznik nr 8B do SIWZ POBIERZ
Odpowiedź nr 1 na pytanie z dn. 20.03 2015  1  2
Odpowiedź nr 2 na pytanie z dn. 20.03.2015  1  2
Odpowiedź nr 3 na pytanie z dn. 20.03.2015  1  2
Odpowiedź nr 4 na pytanie z dn. 23.03.2015  1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1
Odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego POBIERZ (Informacja o odwołaniu wpłynęła drogą mailową dn. 25.03.2015 o godzinie 13:16)
Odpowiedź na odwołanie POBIERZ
Protokół z otwarcia ofert 1 2 3
ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  1 2
_____________________________________________________________________________________

Tryb zamówienia: Konkurs
Zamawiający: OKSIR, ul. Wojska Polskiego 139, 86 - 100 Świecie
Zamówienie na: Wynajem lokalu w celu prowadzenia kawiarni kulturalnej "Cafe Kultura" w budynku Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
termin składania ofert: 1.04.2015, godzina 12.00

Regulamin: STR 1   STR 2   STR 3   STR 4

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Oświadczenie

Załącznik nr 3: Wzór umowy

ROSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

_____________________________________________________________________________________

Archiwum przetargów dostępne na stronie internetowej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu - zobacz